DESIGN OCH KONSTRUKTION

Här har vi styrkan att låta själens fria tanke sväva fritt.
Det vill säga att vi utan förutfattade meningar, tar oss an problematiken förutsättningslöst inom av kunden givna ramar och förväntat resultat.
Vi har lång  erfarenhet av och behärskar både design och konstruktion vilket gör att slutprodukten inte blir någon ogenomförbar utopi.
Redan under skapandefasen tas ekonomiska hänsyn vilket värnar om att produkten är både kostnadseffektiv, ligger inom given budget och är fullt genomförbar.
Alla renderade presentationer är utförda i AutoCAD vilket garanterar att förslagen överensstämmer med verkligheten.

LOGISTIC

Idag är vi väl alla överens om logistikens viktiga roll både avseende ekonomi och rätt vara i rätt tid på rätt plats.
Vi kan logistik både avseende lager, förpackning och transport. Slutleverans bör integreras i processen och den ekonomiska helheten redan från start, för att korrekt bedöma ett projekt.
Via navet, lagret i Hillerstorp når vi snabbt ut i landet med produkterna.
Avseende administrativa rutiner arbetar vi med kundspecifika beställnings-blanketter och uppdaterade lagersaldon per produkt. Mer och mer av beställningarna hamnar på nätet för en rationell hantering för samtliga partner. Här kan man enkelt själv se sina lagersaldon.

PRODUKTION

Vi arbetar med nära nog alla slags material från akryl, trä och metall till porslin, papp, kanallplast och internet.
Ett fåtal prioriterade partners samarbetar vi kontinuerligt med. Andra rycker in när de är bättre lämpade eller har specialkunskaper för just den detaljen som gäller.
Dessa leverantörer har vi gemensamma administrativa rutiner och en tydlig kommunikation med, för att säkerställa kontinuitet, kapacitet och trygghet.
Eftersom vi är fristående från våra underleverantörer har vi möjligheten att lägga tillverkningsprocessen där kapacitet, maskinpark, ekonomi och kunskap överensstämmer bäst.
Oberoendet innebär också att inga material eller produktionsmetoder utgör någon omöjlighet.