KUNDANPASSADE EXPONERINGSLÖSNINGAR

Bli sedd, värderad och vald………… och vald igen!

 

INREDNING

Från genialiska produktlösningar till enkla spjut och hyllor

 

HELHETSLÖSNINGAR

Den lilla inredningsexperten med stor personlighet

1
1

FUNKTIONSBASERAD DESIGN

Vår design utgår alltid ifrån tre perspektiv.
Kundens behov och önskemål, funktion och exponeringsvärde samt kostnadseffektivitet.
Efter att vi väv in dessa funktioner kan våra kunder känna sig trygga med att de får maximal avkastning på kapitalet, att deras exponering både är funktionell och ger optimal visualisering i kundvarvet.
Detta vare sig vi arbetar med att förstärka kundens profil i den fasta inredningen eller om vi skapar en POS.
Vi är rustade för att ta hand om hela kedjan från hårdvara till grafisk design och produktion av alla slags bilder.

PRODUKTIONSKEDJA

En produktion inleds oftast med en kundförfrågan som vi bearbetar och presenterar i form av renderingar ur AutoCAD.
När kunden godkänt produktionen, endera utifrån ritning eller prototyp startar produktionen.
Vi samarbetar i första hand med vår huvudleverantör men är någon annan i vårt nätverk bättre lämpad för uppgiften eller detaljer ur den, så använder vi den partnern.
Efter produktion är det ytbehandling som gäller och här ligger vi granne med en imponerande pulverlack.
Kort och effektiv det är gången från behov till färdig produkt. Med färdig produkt inkluderar vi bildmaterial, belysning och vad än exponeringen kräver.

KONCEPT

Som koncept är Vissberga det lilla företaget, med många års erfarenhet, kompetens och kunnande.
Det lilla företaget med det stora nätverket och då börjar våra sammanslagna färdigheter nå höjder som verkligen imponerar. Ensam är inte stark!
I konkurrensen är vi kostnadseffektiva och hängivna kundperspektivet.
I vissa fall känns det som att det gått så långt att vi är en del av våra kunders företag och behandlas därefter.
Kemin i ett förhållande kan vara att man är varandras motsatser lika gärna som tvärtom. Dynamiken hjälper oss att skapa resultat.
”Den lilla inredningsexperten med stor personlighet”.

TUSEN SKÄL ATT VÄLJA VISSBERGA

Vi tar fram exponeringslösningen för dina behov